Biuletyn Informacji Publicznej - Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie
http://zeaspiaseczno.biposwiata.pl

Rejestr zmian

15 listopada 2019 12:26 (CUW Administrator BIP) Struktura urzędu: Referat Administracji i Organizacji: Dodanie stanowiska: Referent.
15 listopada 2019 12:26 (CUW Administrator BIP) Struktura urzędu: Referat Administracji i Organizacji: Usunięcie stanowiska: Referent.
15 listopada 2019 12:26 (CUW Administrator BIP) Struktura urzędu: Referat Administracji i Organizacji: Aktualizacja danych stanowiska: Referent.
15 listopada 2019 12:26 (CUW Administrator BIP) Struktura urzędu: Referat Administracji i Organizacji: Dodanie stanowiska: Referent.
15 listopada 2019 12:24 (CUW Administrator BIP) Osoby: Karolina Malec: Dodanie osoby.
15 listopada 2019 12:22 (CUW Administrator BIP) Osoby: Agnieszka Należyty: Aktualizacja danych osoby.
15 listopada 2019 12:22 (CUW Administrator BIP) Osoby: Anna Jędrzejczyk: Aktualizacja danych osoby.
15 listopada 2019 12:22 (CUW Administrator BIP) Osoby: Wioleta Chinek: Aktualizacja danych osoby.
15 listopada 2019 12:21 (CUW Administrator BIP) Komunikaty: Informacja: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 października 2019 13:38 (CUW Administrator BIP) Komunikaty: Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędniczne Specjalisty/Referenta...: Dodanie załącznika [informacja_o_wynikach_naboru_na_stanowisko_pracy_specjalista_referat_ oswiaty__na_strone.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 października 2019 13:38 (CUW Administrator BIP) Komunikaty: Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędniczne Specjalisty/Referenta...: Dodanie załącznika [informacja_o_wynikach_naboru_na_stanowisko_pracy__specjalista_place__ na_stone.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 października 2019 13:37 (CUW Administrator BIP) Komunikaty: Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędniczne Referenta...: Dodanie załącznika [informacja_o_wynikach_naboru_na_stanowisko_pracy__referent_referat_ad ministracyjny__na_strone.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 października 2019 13:37 (CUW Administrator BIP) Komunikaty: Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędniczne Referenta...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 października 2019 11:47 (CUW Administrator BIP) Komunikaty: Informacja o dalszym etapie procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze...: Dodanie załącznika [spelnione_wymogi__administracja.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 października 2019 11:47 (CUW Administrator BIP) Komunikaty: Informacja o dalszym etapie procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 października 2019 11:46 (CUW Administrator BIP) Komunikaty: Informacja o dalszym etapie procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze...: Dodanie załącznika [spelnione_wymogi__oswiata.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 października 2019 11:46 (CUW Administrator BIP) Komunikaty: Informacja o dalszym etapie procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 października 2019 11:46 (CUW Administrator BIP) Komunikaty: Informacja o dalszym etapie procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze...: Dodanie załącznika [spelnione_wymogi__place.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 października 2019 11:45 (CUW Administrator BIP) Komunikaty: Informacja o dalszym etapie procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 października 2019 14:28 (CUW Administrator BIP) Komunikaty: Zarządzenie nr CUW.020.89.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_burmistrza_cuw020892019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 października 2019 14:24 (CUW Administrator BIP) Komunikaty: Zarządzenie nr CUW.020.89.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 września 2019 11:16 (CUW Administrator BIP) Komunikaty: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Referacie...: Dodanie załącznika [oswiadczenie_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 września 2019 11:15 (CUW Administrator BIP) Komunikaty: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Referacie...: Dodanie załącznika [oswiadczenie_o_posiadaniu_zdolnosci_do_czynnosci_prawnych.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 września 2019 11:15 (CUW Administrator BIP) Komunikaty: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Referacie...: Dodanie załącznika [oswiadczenie_o_niekaralnosci.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 września 2019 11:15 (CUW Administrator BIP) Komunikaty: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Referacie...: Dodanie załącznika [kwestionariusz_kandydata_.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 września 2019 11:15 (CUW Administrator BIP) Komunikaty: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Referacie...: Dodanie załącznika [nabor_ogloszenie__referent_referat_administracyjno_organizacyjny.docx ] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 września 2019 11:13 (CUW Administrator BIP) Komunikaty: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Referenta/Specjalisty...: Dodanie załącznika [oswiadczenie_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 września 2019 11:13 (CUW Administrator BIP) Komunikaty: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Referenta/Specjalisty...: Dodanie załącznika [oswiadczenie_o_posiadaniu_zdolnosci_do_czynnosci_prawnych.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 września 2019 11:13 (CUW Administrator BIP) Komunikaty: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Referenta/Specjalisty...: Dodanie załącznika [oswiadczenie_o_niekaralnosci.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 września 2019 11:13 (CUW Administrator BIP) Komunikaty: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Referenta/Specjalisty...: Dodanie załącznika [kwestionariusz_kandydata_.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 września 2019 11:13 (CUW Administrator BIP) Komunikaty: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Referenta/Specjalisty...: Dodanie załącznika [nabor_ogloszenie__specjalista_w_referacie_plac.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 września 2019 11:11 (CUW Administrator BIP) Komunikaty: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Referenta/Specjalisty...: Dodanie załącznika [oswiadczenie_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 września 2019 11:11 (CUW Administrator BIP) Komunikaty: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Referenta/Specjalisty...: Dodanie załącznika [oswiadczenie_o_posiadaniu_zdolnosci_do_czynnosci_prawnych.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 września 2019 11:11 (CUW Administrator BIP) Komunikaty: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Referenta/Specjalisty...: Dodanie załącznika [oswiadczenie_o_niekaralnosci.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 września 2019 11:11 (CUW Administrator BIP) Komunikaty: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Referenta/Specjalisty...: Dodanie załącznika [kwestionariusz_kandydata_.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 września 2019 11:11 (CUW Administrator BIP) Komunikaty: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Referenta/Specjalisty...: Dodanie załącznika [nabor_ogloszenie__referat_oswiaty.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 sierpnia 2019 09:42 (CUW Administrator BIP) Struktura urzędu: Referat księgowości i finansów: Dodanie stanowiska: Specjalista.
21 sierpnia 2019 09:42 (CUW Administrator BIP) Struktura urzędu: Referat Płac i Ubezpieczeń Społecznych: Dodanie stanowiska: Specjalista.
21 sierpnia 2019 09:41 (CUW Administrator BIP) Stanowiska: Dodanie stanowiska: Specjalista.
21 sierpnia 2019 09:41 (CUW Administrator BIP) Stanowiska: Dodanie stanowiska: Specjalista.
21 sierpnia 2019 09:40 (CUW Administrator BIP) Osoby: Karolina Olszewska: Dodanie osoby.
21 sierpnia 2019 09:39 (CUW Administrator BIP) Osoby: Anna Jędrzejczyk: Dodanie osoby.
20 sierpnia 2019 08:37 (CUW Administrator BIP) Komunikaty: Ogłoszenie wyników konkursu: Dodanie załącznika [wyniki__konkursu_1.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 sierpnia 2019 08:37 (CUW Administrator BIP) Komunikaty: Ogłoszenie wyników konkursu: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)