Biuletyn Informacji Publicznej - Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie
http://zeaspiaseczno.biposwiata.pl

Stanowiska

Mariusz Sekuła

Dyrektor

Wioleta Chinek

Główny Księgowy

Anna Śmierzyńska

Główny Specjalista

Teresa Gwiazdowska

Główny Specjalista

Maria Marek

Specjalista

Anna Kopczyńska

Specjalista

Krystyna Zürn

Specjalista

Teresa Borkowska

Specjalista

Agnieszka Należyty

Specjalista

Monika Kacprzak

Specjalista

Kinga Tokaj

Specjalista

Julita Hiter

Specjalista

Katarzyna Nowacka

Specjalista

Małgorzata Lis-Sibilska

Kierownik Referatu Płac i Ubezpieczeń Społecznych

Małgorzata Podlewska

Specjalista

Magdalena Warmijak

Specjalista

Urszula Opalka

Specjalista

Anna Żuchowska

Specjalista

Marcin Chudek

Kierowca

Małgorzata Żyła

Kierownik Referatu Oświaty

Ilona Żurawska

Główny Specjalista

Anna Korczakowska

Samodzielne stanowisko ds. kadr

Elżbieta Gorzkowska

Kierownik Referatu Kontroli

Justyna Marek

Specjalista

Edyta Królik

Specjalista

Alicja Wojciechowska

Referent

Anna Jędrzejczyk

Specjalista

Karolina Olszewska

Specjalista