Biuletyn Informacji Publicznej - Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie
http://zeaspiaseczno.biposwiata.pl

Referaty

Referat księgowości i finansów
Referat Płac i Ubezpieczeń Społecznych
Referat Administracji i Organizacji
Referat Oświaty
Referat Kontroli